Partner pro poškozené logo
Jsme specialisté na náhradu škody
Jsme specialisté na odškodnění z dopravních nehod
Jsme specialisté na odškodnění z dopravních nehod
Jsme specialisté na odškodnění z dopravních nehod
Jsme specialisté na odškodnění z dopravních nehod
Jsme specialisté na odškodnění z dopravních nehod
Jsme specialisté na odškodnění z dopravních nehod
Jsme specialisté na odškodnění z dopravních nehod
Jsme specialisté na odškodnění z dopravních nehod

Věcná škoda

K věcné škodě dochází zejména tehdy, dojde-li ke ztrátě, zničení, znehodnocení, příp. nemožnosti využít některých nebo všech součástí, jimiž je tvořen majetek poškozeného.

Skutečná škoda je v případě dopravních nehod, snížení hodnoty nabouraného vozidla, ale také poškozené, případně zničené věci, které měl poškozený u sebe, na sobě nebo ve vozidle.

Prokázat náklady na poškozené věci nebývá vždy úplně jednoduché, neboť na straně povinného stojí často pojišťovna,
proti níž bez právního zastoupení těžko uspějete.