Partner pro poškozené logo
Jsme specialisté na náhradu škody
Jsme specialisté na odškodnění z dopravních nehod
Jsme specialisté na odškodnění z dopravních nehod
Jsme specialisté na odškodnění z dopravních nehod
Jsme specialisté na odškodnění z dopravních nehod
Jsme specialisté na odškodnění z dopravních nehod
Jsme specialisté na odškodnění z dopravních nehod
Jsme specialisté na odškodnění z dopravních nehod
Jsme specialisté na odškodnění z dopravních nehod

Podmínky

  • klient nesmí být viníkem dopravní nehody
  • klient utrpěl újmu na zdraví (stačí i psychickou)
  • od autonehody neuplynulo víc jak čtyři roky
  • po dopravní nehodě bylo provedeno lékařské vyšetření, o němž byl proveden běžný záznam
    (nejpozději do tří dnů od dopravní nehody)