Partner pro poškozené logo
Jsme specialisté na náhradu škody
Jsme specialisté na odškodnění z dopravních nehod
Jsme specialisté na odškodnění z dopravních nehod
Jsme specialisté na odškodnění z dopravních nehod
Jsme specialisté na odškodnění z dopravních nehod
Jsme specialisté na odškodnění z dopravních nehod
Jsme specialisté na odškodnění z dopravních nehod
Jsme specialisté na odškodnění z dopravních nehod
Jsme specialisté na odškodnění z dopravních nehod

Komu pomáháme

  • lidem, kterým záleží na výši odškodného při újmě na zdraví z dopravní nehody, úrazu na chodníku či pracovním úrazu
  • lidem, kteří nevědí o nároku na odškodné, i když nebyli pojištění!
  • každému účastníku dopravní nehody, který není viníkem a utrpěl zdravotní újmu
  • pozůstalím mrtvého při dopravní nehodě (děti, manželé, sourozenci, rodiče, a lidé žijící ve společné
    domácnosti s mrtvým)
  • lidem, kteří cítí, že nebyli pojišťovnou adekvátně odškodněni
  • lidem, kterým záleží na rychlosti vyřízení odškodného