Partner pro poškozené logo
Jsme specialisté na náhradu škody
Jsme specialisté na odškodnění z dopravních nehod
Jsme specialisté na odškodnění z dopravních nehod
Jsme specialisté na odškodnění z dopravních nehod
Jsme specialisté na odškodnění z dopravních nehod
Jsme specialisté na odškodnění z dopravních nehod
Jsme specialisté na odškodnění z dopravních nehod
Jsme specialisté na odškodnění z dopravních nehod
Jsme specialisté na odškodnění z dopravních nehod

Škoda na životě

Bohužel se stávají i takové škodní události, kdy jejich následkem je cena nejvyšší a to ztráta lidského života. Pro blízké okolí poškozených, je obvykle po takové události téměř nemožné řešit jakékoliv nároky související se ztrátou života.

Finance jsou v tu chvíli na posledním místě a často si pozůstalí vůbec nedovedou představit, že by měli řešit jednorázové odškodnění.

Náhrada škody je zákonem přesně specifikována a oprávněné osoby na ni mají nárok. Nárok je třeba řádně uplatnit.

Podle NOZ má nárok na odškodnění každá osoba která cítí ztrátu blízkého člověka jako osobní neštěstí čí tragédii, nutno však dodat že nárok je věc první a pojistné plnění věc druhá.

Pokud jste osobou, která patří mezi oprávněné, nemusíte nic dělat a zabývat se nepříjemnou komunikací s pojišťovnami, soudy a dalšími institucemi. Obraťte se na Partnera Pro Poškozené a naše kancelář se postará o všechny Vaše nároky, které Vám ze škodní události plynou.

Odškodnění pozůstalých

Nový občanský zákoník (NOZ, viz § 2958 – 2968) přinesl od roku 1.1.2014 zásadní změny v určování výše odškodného pro oběti dopravní nehody nebo pracovního úrazu. V roce 2014 a dále v roce 2015 odškodnil Partner Pro Poškozené 100 individuálních případů a hodlá svou aktivní činností nadále pomáhat svým klientům v nelehkém boji proti pojistitelům. Výplata pojistného plnění je velmi specifická a částky se mohou velmi lišit. V některých případech by odškodnění mohlo dosahovat až milionových částek.

Každý případ je posuzován zcela individuálně, například mladí lidé, kterým újma na zdraví naruší celý další život, který mají před sebou, či sportovci, do jejichž tréninku vložila rodina velké prostředky nebo například klavírní virtuóz ve věku 30ti let, který měl před sebou slibnou kariéru.

V případě usmrcení blízké osoby náleželo dle starého občanského zákoníku odškodné např. pozůstalému manželovi pouze 240 000 Kč. Nyní je výše odškodného za odčinění útrap pro každou pozůstalou osobu vyčíslena individuálně. Partner Pro Poškozené velmi citlivě posoudí celou situaci společně s Vámi a pomůže Vám s nárokem náhrady škody, jak u soudu, tak
u pojistitele.